Titel

Ondertitel

Voor wie?

De praktijk is gespecialiseerd in didactisch onderzoek en behandeling van basisschoolleerlingen met lees-, spelling- en rekenproblemen met als specialisatie behandelaar voor kinderen met dyslexie of dyscalculie.

De Remedial Teaching is gericht op 1-op-1 hulp en geeft onderwijs en begeleiding aan basisschool kinderen voor:
- Lezen
- Spelling
- Begrijpend lezen
- Rekenen
- Studievaardigheden
- Motivatie
- Zelfvertrouwen


Werkwijze:

Met de ouder(s) en de leerling is er na de aanmelding altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal en er wordt gewerkt vanuit de Handelingsgerichte diagnostiek. Samen met het kind wordt de hulpvraag geformuleerd door het actief te betrekken, het probleem te verwoorden en aan te geven waarmee het kind hulp wil hebben. Met deze informatie stellen we samen doelen: "wat gaat er goed en wat zou je willen bereiken?" Een veilige, plezierige en vertrouwde werkomgeving staat hierbij voorop.

Een lesblok bestaat uit 16 lessen van 1 uur. Na het opstellen en bespreken van het behandelplan wordt samen met de ouder(s) het gesprek met school aangegaan om aansluiting te zoeken. De methode en regels sluiten aan bij die van school, het verschil zit in de aanbieding en de toepassing.

               

Evaluatie


Aan het eind van het plan zal het proces en de resultaten via een gesprek met u geƫvalueerd worden. Zijn de gestelde doelen behaald? Is er nog verdere en/of andere hulp nodig? Mochten er gedurende het traject opvallende zaken zijn dan wordt dat natuurlijk direct met u besproken.


School


RT praktijk Zevenhuizen is een onafhankelijk werkende praktijk. Waar nodig schakel ik hulp in van andere instellingen c.q. praktijken. Indien u onze hulp inschakelt, zullen wij alleen met uw goedkeuring contact opnemen met de school van uw kind. Gedurende het gehele traject kunt u aangeven of u wilt dat wij contact opnemen en zo ja wanneer.