Titel

Ondertitel

Rekenproblemen en dyscalculie.

Heeft uw kind moeite met rekenen? Gaat het hoofdrekenen moeizaam en blijven de resultaten achter? Dan is dit vak geen pretje voor uw kind. RT kan hierbij helpen. Ik vind het hierbij belangrijk dat een kind zelf vertelt wat zijn wensen zijn en dat we er samen op komen hoe we het gaan oplossen. Op de foto kunt u wat materialen zien waarmee ik werk.

Heeft uw kind last van hardnekkige rekenproblemen? Is uw kind (boven)gemiddeld intelligent en zijn er geen andere oorzaken aan te wijzen? Dan is er mogelijk sprake van dyscalculie. De problemen zijn dan structureler van aard. School kan hierdoor een echte worsteling zijn voor uw kind. Dat betekent niet dat er niets aan te doen is! Ook bij dyscalculie kan ik samen met u uw kind vooruit helpen. Dyscalculie kan voor een deuk in het zelfvertrouwen zorgen. Het is voor mij belangrijk dat een kind zich veilig voelt bij mij. Zo veilig dat het niet erg is om fouten te maken, dat het goed is om iets met stapjes te leren. Ik heb ervaring in het behandelen van kinderen met dyscalculie. Daarnaast heb ik in 2016 de cursus ‘behandelaar dyscalculie’ gevolgd bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (lbrt).Websites die interessant zijn:

Balans Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals dyscalculie en ADHD

Website over dyscalculie