Titel

Ondertitel

Lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Blijft uw kind achter met lezen en/of spellen. Dan zijn dit meestal niet de leukste bezigheden op school voor uw kind. RT kan hierbij helpen. Ik vind het belangrijk dat een kind zelf vertelt wat zijn wensen zijn en dat we er samen op komen hoe we het gaan oplossen. Op de foto kunt u wat materialen zien waarmee ik werk. Heeft uw kind last van hardnekkige lees- en spellingproblemen? Dan is er mogelijk sprake van dyslexie. Dat betekent dat de problemen structureler van aard zijn. School kan hierdoor een echte worsteling voor uw kind zijn. Dat betekent niet dat er niets aan te doen is! Ook bij dyslexie kan ik samen met u uw kind vooruit helpen. Dyslexie kan voor een deuk in het zelfvertrouwen zorgen. Het is voor mij belangrijk dat een kind zich veilig voelt bij mij. Zo veilig dat het niet erg is om fouten te maken, dat het goed is om iets met stapjes te leren.

Ik ben gecertificeerd dyslexiebehandelaar ONL. Ik heb ervaring in het behandelen van kinderen met dyslexie.

Websites die interessant zijn:

Balans Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals dyslexie en ADHD

Vereniging voor dyslexie

Website door en voor mensen met dyslexie. Hier vind je een lijst met beroemde mensen met dyslexie!

Masterplan dyslexie